black ops 2 ວິທີການ ສຳ ເນົາເຄື່ອງ ໝາຍ ຕ່າງໆ


ຕອບ 1:

ບໍ່ແມ່ນວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ ... ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍສາມາດເຮັດວຽກຄົນ ທຳ ອິດໄດ້, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ພະຍາຍາມສອງສາມຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

ກົດປຸ່ມ YouTube ສຳ ລັບການສອນກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດເຄື່ອງ ໝາຍ ຂອງທ່ານເອງ.