ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ອຍສິນເຊື່ອ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວແບບຂອງ Basel (ທຶນ) ແລະຕົວແບບເສື່ອມໂຊມແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຄຳ ຖາມນີ້ສາມາດຕີຄວາມ ໝາຍ ໄດ້ໃນຫລາຍໆດ້ານ, ແຕ່ຮູບແບບຄວາມບົກຜ່ອງໂດຍທົ່ວໄປສາມາດຖືກ ກຳ ນົດວ່າເປັນຕົວແບບທີ່ຄາດຄະເນຫລືຄາດການສູນເສຍ "ບໍ່ແມ່ນຊົ່ວຄາວ" ໃນການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນຫຼາຍຫຼື ໜ້ອຍ ກວ່າແນວຄິດການບັນຊີທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຍຸດຕິ ທຳ ຂອງຫຼັກຊັບໃນຫຼັກຊັບໃນເອກະສານດຸ່ນດ່ຽງແລະການສູນເສຍໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.

ຮູບແບບ Basler ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຫຼືຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທຶນ ສຳ ລັບຊັ້ນຜະລິດຕະພັນຫລືຊັບສິນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງປະເພດໃດ ໜຶ່ງ. ການອອກສຽງໃນຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຄວາມບົກຜ່ອງ. ໃນທີ່ສຸດ, ຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຄິດໄລ່ຂອງ Basel ແມ່ນເພື່ອປະລິມານຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານເກີດຂື້ນແລະປຽບທຽບກັບ ຈຳ ນວນເງິນທຶນທີ່ຂາດທຶນຂອງທະນາຄານ.

ຄວາມບົກຜ່ອງຫລືການສູນເສຍໃນຫຼັກຊັບຂອງທ່ານດັ່ງນັ້ນມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຄິດໄລ່ເງິນທຶນທີ່ທະນາຄານຖື.