ທ່ານສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄວຣັດແລະການຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ໃນສ່ວນໃຫຍ່, ການຕິດເຊື້ອໄວຣັດບໍ່ຕອບສະ ໜອງ ກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ບໍ່ຕອບສະ ໜອງ ກັບຢາຕາມໃບສັ່ງແພດຫລືໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່. ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສັກຢາກັນໄຂ້ຫວັດ. ຢາຕ້ານເຊື້ອຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໄວຣັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າການຕິດເຊື້ອໄວຣັດຍັງຄົງຢູ່ເປັນເວລາດົນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະກາຍເປັນການຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຂັ້ນສອງແລະ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍຢາຕາມໃບສັ່ງແພດ. ລະວັງວ່າບາງພະຍາດເຊັ່ນ: ປອດບວມ, ຖອກທ້ອງຮຸນແຮງແລະໂລກເຍື້ອຫຸ້ມສະ ໝອງ ອັກເສບສາມາດເກີດຈາກໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. ຕິດຕໍ່ທ່ານຫມໍຂອງທ່ານທັນທີ


ຕອບ 2:

ທ່ານລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກຄົນເພື່ອໃຫ້ຄວາມສົງໃສຂອງທ່ານແຄບລົງໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທາງເລືອກທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກການກວດວິນິດໄສທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບແຕ່ລະຄົນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການຄົ້ນພົບແລະການຄົ້ນພົບແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດການບົ່ງມະຕິ, ໃນຂະນະທີ່ບາງກໍລະນີອື່ນໆການວິນິດໄສທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການຍົກເວັ້ນ.


ຕອບ 3:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.


ຕອບ 4:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.


ຕອບ 5:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.


ຕອບ 6:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.


ຕອບ 7:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.


ຕອບ 8:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.


ຕອບ 9:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.


ຕອບ 10:

ການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະໄວຣັດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງໄຂ້ແລະເວົ້າວ່າມັນເປັນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັດຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດແລະແບັກທີເລຍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້. ທ່ານ ໝໍ ຂອງທ່ານຈະຂໍຖາມປະຫວັດທາງການແພດທີ່ລະອຽດ, ການກວດຮ່າງກາຍ, ແລະການກວດເລືອດຫຼືປັດສະວະເພື່ອຢືນຢັນການບົ່ງມະຕິ. ການກວດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການລະບຸສາເຫດຂອງອາການໄຂ້.