ພວກເຮົາຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ມັນໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ລະດັບຂອງຄວາມຍາວເປັນເອກະສານອ້າງອີງ. ແຜ່ນດິນໂລກມີເສັ້ນພາບຈິນຕະນາການ 360 ເສັ້ນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າລວງຍາວຫລືເມີດິບແລະແລ່ນຕາມແນວຕັ້ງລະຫວ່າງເສົາ. ຄວາມຍາວເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ລະອັນເອີ້ນວ່າອົງສາ. ... ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງຄວາມຍາວ (ແຕ່ລະລະດັບ) ແມ່ນ 4 ນາທີ. ສະນັ້ນຖ້າມັນແມ່ນ 12:00 p.m. ໃນ Greenwich (0 ອົງສາ), ມັນແມ່ນ 12:04 p.m. ຢູ່ທີ່ 1 degree meridian ແລະອື່ນໆ


ຕອບ 2:

ແຜ່ນດິນໂລກມີເສັ້ນພາບຈິນຕະນາການ 360 ເສັ້ນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າລວງຍາວຫລືເມີດິບແລະແລ່ນຕາມແນວຕັ້ງລະຫວ່າງເສົາ. ຄວາມຍາວເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ລະອັນເອີ້ນວ່າອົງສາ. ຄວາມຍາວ 0 ອົງສາທີ່ແລ່ນຜ່ານ Greenwich ໃກ້ກັບລອນດອນແມ່ນຖືວ່າເປັນມາດຕະຖານແລະເວລາຂອງເຂດເວລາອື່ນໆທັງ ໝົດ ຖືກຄິດໄລ່ຕາມຄວາມ ເໝາະ ສົມ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງຄວາມຍາວ (ແຕ່ລະລະດັບ) ແມ່ນ 4 ນາທີ. ສະນັ້ນຖ້າມັນແມ່ນ 12:00 p.m. ໃນ Greenwich (0 ອົງສາ), ມັນແມ່ນ 12:04 p.m. ຢູ່ທີ່ 1 degree meridian ແລະອື່ນໆ. ມາດຕະຖານ meridian ໃນປະເທດອິນເດຍແມ່ນ 82,5 ອົງສາ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງ Greenwich ແລະອິນເດຍແມ່ນ 82,5 x 4, ເຊິ່ງແມ່ນ 330 ນາທີ (5 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ).


ຕອບ 3:

ເອ້

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາບໍ່ແມ່ນຂື້ນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຂື້ນກັບ ຈຳ ນວນຄວາມຍາວລະຫວ່າງສອງບ່ອນ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີເຂດໃຊ້ເວລາ 3 ແຫ່ງ, ແລະ 9 ແຫ່ງໃນປະເທດຣັດເຊຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາແມ່ນແນວຄິດທາງພູມສາດຢ່າງດຽວ. ເວລາຫວ່າງລະຫວ່າງສອງປະເທດຫລືພາຍໃນປະເທດສະເພາະແມ່ນຂື້ນກັບການແຈກຢາຍທາງພູມສາດລະຫວ່າງສອງສະຖານທີ່ (ສະເພາະ).


ຕອບ 4:

ເອ້

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາບໍ່ແມ່ນຂື້ນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຂື້ນກັບ ຈຳ ນວນຄວາມຍາວລະຫວ່າງສອງບ່ອນ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີເຂດໃຊ້ເວລາ 3 ແຫ່ງ, ແລະ 9 ແຫ່ງໃນປະເທດຣັດເຊຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາແມ່ນແນວຄິດທາງພູມສາດຢ່າງດຽວ. ເວລາຫວ່າງລະຫວ່າງສອງປະເທດຫລືພາຍໃນປະເທດສະເພາະແມ່ນຂື້ນກັບການແຈກຢາຍທາງພູມສາດລະຫວ່າງສອງສະຖານທີ່ (ສະເພາະ).


ຕອບ 5:

ເອ້

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາບໍ່ແມ່ນຂື້ນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຂື້ນກັບ ຈຳ ນວນຄວາມຍາວລະຫວ່າງສອງບ່ອນ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີເຂດໃຊ້ເວລາ 3 ແຫ່ງ, ແລະ 9 ແຫ່ງໃນປະເທດຣັດເຊຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາແມ່ນແນວຄິດທາງພູມສາດຢ່າງດຽວ. ເວລາຫວ່າງລະຫວ່າງສອງປະເທດຫລືພາຍໃນປະເທດສະເພາະແມ່ນຂື້ນກັບການແຈກຢາຍທາງພູມສາດລະຫວ່າງສອງສະຖານທີ່ (ສະເພາະ).


ຕອບ 6:

ເອ້

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາບໍ່ແມ່ນຂື້ນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຂື້ນກັບ ຈຳ ນວນຄວາມຍາວລະຫວ່າງສອງບ່ອນ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີເຂດໃຊ້ເວລາ 3 ແຫ່ງ, ແລະ 9 ແຫ່ງໃນປະເທດຣັດເຊຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາແມ່ນແນວຄິດທາງພູມສາດຢ່າງດຽວ. ເວລາຫວ່າງລະຫວ່າງສອງປະເທດຫລືພາຍໃນປະເທດສະເພາະແມ່ນຂື້ນກັບການແຈກຢາຍທາງພູມສາດລະຫວ່າງສອງສະຖານທີ່ (ສະເພາະ).


ຕອບ 7:

ເອ້

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາບໍ່ແມ່ນຂື້ນກັບຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຂື້ນກັບ ຈຳ ນວນຄວາມຍາວລະຫວ່າງສອງບ່ອນ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີເຂດໃຊ້ເວລາ 3 ແຫ່ງ, ແລະ 9 ແຫ່ງໃນປະເທດຣັດເຊຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາແມ່ນແນວຄິດທາງພູມສາດຢ່າງດຽວ. ເວລາຫວ່າງລະຫວ່າງສອງປະເທດຫລືພາຍໃນປະເທດສະເພາະແມ່ນຂື້ນກັບການແຈກຢາຍທາງພູມສາດລະຫວ່າງສອງສະຖານທີ່ (ສະເພາະ).