ພວກເຮົາຈະເລືອກທາງເລືອກການໂທແບບຍາວນານໄດ້ແນວໃດ ... ໂດຍການເຂົ້າໄປໃນທາງເລືອກໃສ່ຫລືຂາຍຕົວເລືອກການໂທ? ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໂທສັ້ນແລະທາງເລືອກໃສ່ແມ່ນຫຍັງ? ຕຳ ແໜ່ງ ນີ້ຈະຖືກຊົດເຊີຍໂດຍທາງເລືອກທີ່ວາງໄວ້ບໍ?


ຕອບ 1:

ຕົວເລືອກຕ່າງໆແມ່ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ສິດທ່ານແຕ່ບໍ່ມີພັນທະໃນການຊື້ຫລືຂາຍຊັບສິນທີ່ຕິດພັນໃນວັນທີທີ່ແນ່ນອນໃນລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ລະບຸ. ນີ້ແມ່ນສັນຍາ ໝົດ ອາຍຸ 1 ເດືອນ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານລາຄາໃນອະນາຄົດ.

ໃນຖານະເປັນທາງເລືອກການໂທ, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຊື້ຊັບສິນ, ແລະເປັນຕົວເລືອກທີ່ວາງໄວ້, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຂາຍຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ. ມັນເປັນສັນຍາທີ່ຈະຊື້ຫລືຂາຍຊັບສິນທີ່ຕິດພັນໃນວັນທີ່ຈະມາເຖິງ.

ສະນັ້ນຖ້າລາຄາຂອງພື້ນຖານເພີ່ມຂື້ນ, ຕົວເລືອກການໂທລາຄາຈະເພີ່ມຂື້ນແລະລາຄາຂອງການຕິດຕົວກໍ່ຫຼຸດລົງຄ່ານິຍົມທາງເລືອກໃສ່.

ຖ້າທ່ານມີ ຕຳ ແໜ່ງ ການໂທທີ່ຍາວນານໃນລະດັບຕ່ ຳ, ທ່ານສາມາດ ດຳ ລົງ ຕຳ ແໜ່ງ ສັ້ນໃນສັນຍາດຽວກັນເພື່ອຈະອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ໃນລາຄາທີ່ສູງຂື້ນຈາກລະດັບທີ່ທ່ານຊື້.

ຫຼືຖ້າທ່ານໄດ້ລົງພະນັນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ ຳ ເປັນເວລາດົນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດ ດຳ ລົງ ຕຳ ແໜ່ງ ໃນສັນຍາດຽວກັນເພື່ອຈະອອກຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ໃນລາຄາທີ່ສູງຂື້ນຈາກລະດັບທີ່ທ່ານຊື້ (ໃນຕົວເລືອກຖ້າລາຄາຂອງຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ ຫຼຸດລົງ, ຄ່ານິຍົມເພີ່ມຂື້ນ)

ແລະອີກພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຄຳ ຖາມຂອງທ່ານແມ່ນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ. Hedging ແມ່ນເຕັກນິກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງລາຄາໃນອະນາຄົດ.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຊື້ຕົວເລືອກການໂທດ້ວຍລາຄາອອກ ກຳ ລັງກາຍ 100 ທີ່ INR 5 / - ແລະຕະຫຼາດກໍ່ເສີຍຫາຍແລະຄ່ານິຍົມກາຍເປັນ INR 3 / -, ທ່ານຈະສູນເສຍ INR 2 / -

ເພື່ອຊົດເຊີຍການສູນເສຍນີ້, ທ່ານສາມາດຊື້ຕົວເລືອກທີ່ໃສ່ໂດຍລາຄາອອກ ກຳ ລັງກາຍ 100, ຍົກຕົວຢ່າງ, ທີ່ INR 3 / - ຖ້າຕະຫຼາດໄດ້ຮັບຄ່ານິຍົມທາງລົບຂອງຕົວເລືອກໃສ່, ເຊິ່ງເພີ່ມຂື້ນເປັນ INR 6 / - ບ່ອນທີ່ທ່ານໃສ່ ສາມາດຂາຍໄດ້.

ໃນທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ທຳ ອິດຈາກ ຕຳ ແໜ່ງ ອື່ນທີ່ກົງກັນຂ້າມ.

https://www.ways2capital.com/