ວິທີການຍໍ້ນັກຮຽນ


ຕອບ 1:

ສະບາຍດີ

ອີງຕາມການ Sachidanand Das, Ph.D.1981, BSc (ຫຼຽນຄໍາ), ຜູ້ຂຽນ, ນັກຂຽນ, ຜູ້ຊະນະລາງວັນ, ຜູ້ຄິດ, ນັກ ບຳ ນານພົນລະເຮືອນ

ບໍ່ມີຕົວຫຍໍ້ ສຳ ລັບ 'ນັກຮຽນ', ແຕ່ເທົ່າທີ່ຂ້ອຍສົນໃຈ. ແຕ່, ຍັງມີບາງຄົນໃຊ້ st, st., St, ຫຼື St. , ເປັນຮູບແບບສັ້ນ ສຳ ລັບນັກຮຽນ. ນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. St ຫຼື St. ຢືນ ສຳ ລັບ Saint, Street, ຫຼື Strait. st ແມ່ນສຽງທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ້ມຄວາມສົນໃຈແລະ st. ແມ່ນຮູບແບບສັ້ນຂອງຫີນ (ນ້ ຳ ໜັກ). ສະນັ້ນການຍໍ້ຫຍໍ້ຂອງນັກຮຽນແມ່ນນັກສຶກສາເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ STD ຖືກໃຊ້ ສຳ ລັບນັກຮຽນ

ຂໍຂອບໃຈ & Cheers.


ຕອບ 2:

ບໍ່ມີຕົວຫຍໍ້ ສຳ ລັບ 'ນັກຮຽນ', ແຕ່ເທົ່າທີ່ຂ້ອຍສົນໃຈ. ແຕ່, ຍັງມີບາງຄົນໃຊ້ st, st., St, ຫຼື St. , ເປັນຮູບແບບສັ້ນ ສຳ ລັບນັກຮຽນ. ນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. St ຫຼື St. ຢືນ ສຳ ລັບ Saint, Street, ຫຼື Strait. st ແມ່ນສຽງທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ້ມຄວາມສົນໃຈແລະ st. ແມ່ນຮູບແບບສັ້ນຂອງຫີນ (ນ້ ຳ ໜັກ).

ສະນັ້ນຕົວຫຍໍ້ຂອງນັກຮຽນແມ່ນນັກສຶກສາເທົ່ານັ້ນ.


ຕອບ 3:

ນັກຮຽນຢືນເຖິງຫຍັງ?

ຄຳ ຫຍໍ້“ ນັກຮຽນ” ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດເປັນຄວາມ ໝາຍ:“ ການສຶກສາ, ຄວາມຈິງ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ວິໄນ, ພະລັງງານ, ຄວາມຮັກແລະຄວາມສະອາດ. (

ຫລາກຫລາຍ

»

ມ່ວນຊື່ນ

)“