ວິທີການລົງບັນຊີໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດເພື່ອເປັນ ໜີ້


ຕອບ 1:

ວິທີການສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາແມ່ນຂື້ນກັບປັດໃຈ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ.

ຖ້າບໍລິສັດໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດແລະພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນພາຍຫຼັງ ໜຶ່ງ ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກມັນຈະຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍໃຕ້ ໜີ້ ສິນທີ່ບໍ່ແມ່ນປັດຈຸບັນໃນໃບສະຫລຸບ. ຖ້າບໍລິສັດໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດແລະພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການແລກປ່ຽນຄືນພາຍໃນ ໜຶ່ງ ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຈຸບັນໃນໃບສະຫລຸບ.

ດອກເບັ້ຍເງິນຝາກ ສຳ ລັບປີ (ຈ່າຍຫລືຄ້າງ ຊຳ ລະ) ແມ່ນລາຍຈ່າຍ ສຳ ລັບທຸລະກິດແລະສະແດງຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. ດອກເບ້ຍທີ່ຍັງຄ້າງຄາທີ່ຍັງຄ້າງຄາກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຈຸບັນໃນໃບສະຫຼຸບຍອດ.

ຖ້າທຸລະກິດໄດ້ຊື້ Debentures, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກມັນຖືກຖືວ່າເປັນການລົງທືນແລະສະແດງຢູ່ພາຍໃຕ້ຊັບສິນ (ການລົງທືນທີ່ບໍ່ແມ່ນປັດຈຸບັນ / ປັດຈຸບັນ) ໃນໃບສະຫລຸບ.

ດອກເບັ້ຍຊັບສົມບັດ (ໄດ້ຮັບຫລືຄິດໄລ່) ແມ່ນລາຍໄດ້ແລະຖືກສະແດງຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. ດອກເບ້ຍດອກເບ້ຍໃດໆທີ່ຖືກຮັບຮອງແມ່ນສະແດງຢູ່ພາຍໃຕ້ຊັບສິນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນເອກະສານສະຫລຸບ.


ຕອບ 2:

ຖ້າຫົວ ໜ່ວຍ ຂອງທ່ານໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດມັນຈະເປັນລາຍການຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນເອກະສານຍອດເຫຼືອຂອງທ່ານແລະດອກເບ້ຍຄູປອງໃດໆທີ່ຈ່າຍໃຫ້ ສຳ ລັບໄລຍະການບັນຊີທີ່ຫລຸດລົງຈະຢູ່ໃນ PnL ຂອງທ່ານ.

ຖ້າຫົວ ໜ່ວຍ ຂອງທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນ Debentures ມັນຈະເປັນ Investement ແລະເພາະສະນັ້ນລາຍການ Asset ໃນເອກະສານຍອດເງິນຂອງທ່ານແລະດອກເບ້ຍຄູປອງໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະການບັນຊີພົ້ນເດັ່ນຈະຢູ່ໃນ PnL ຂອງທ່ານ.


ຕອບ 3:

ຂ້ອຍຕ້ອງຜ່ານ ຄຳ ນິຍາມຂອງ Debenture. ສຳ ລັບຫົວ ໜ່ວຍ ໃດ ໜຶ່ງ ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນໄດ້ຊື້ Debenture ຂອງ ໜ່ວຍ ງານອື່ນ.

ມັນເປັນການລົງທືນຂອງບໍລິສັດຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ມັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສະນັ້ນມັນຈະຖືກວາງຢູ່ຂ້າງ Asset ຂອງ Balance Sheet.


ຕອບ 4:

ໜີ້ ສິນແມ່ນລາຍການຍອດເງິນຂອງບໍລິສັດແລະຈະຖືກລົງໃນ ໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເອກະສານຍອດເງິນ.