ວິທີການປະຕິບັດຄືກັບຫຸ່ນຍົນ


ຕອບ 1:

ທ່ານພຽງແຕ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນຫຼາຍ, ທ່ານປະຕິບັດແນວຄິດໃນຕໍ່ ໜ້າ ກັບສິ່ງຕ່າງໆ, ທ່ານພຽງແຕ່ເຊື່ອວ່າທ່ານບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄວບຄຸມທ່ານ, ທ່ານຄວນພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈໂດຍສະເພາະວ່າທ່ານຄວນຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອມີຫຍັງເກີດຂື້ນ, ແລະປະຕິກິລິຍາຢ່າງ ເໝາະ ສົມ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ວ່າທ່ານສາມາດບໍ່ສົນໃຈກັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນລະດັບທາງຈິດວິທະຍາ, ເລິກທ່ານຍັງຮູ້ສຶກວ່າມັນແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ລົບກວນທ່ານຍາກທີ່ທ່ານຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນມັນຫຼາຍ


ຕອບ 2:

ເຮີ້ຍ

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກແບບນີ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດໃນເວລາທີ່ຂ້ອຍຮູ້ສຶກແບບນີ້ຂ້ອຍມີວິທີທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປຫຼາຍແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນເອົາເຈ້ຍແລະປາກກາເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຖາມວ່າເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດແລະເປັນຫຍັງເຈົ້າ ຮູ້ສຶກແບບນີ້. ທ່ານອາດຈະມີສອງອັນອອກມາ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຂຽນໄດ້ເພາະວ່າຈິດໃຈຂອງທ່ານບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະມັນເບິ່ງຄືວ່າຜິດແລະທ່ານບໍ່ເຮັດ. ຫຼືທ່ານຈະເຫັນສິ່ງທີ່ທ່ານຂຽນເອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ປາກກາບໍ່ຢຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າໃຈມັນ.


ຕອບ 3:

ທ່ານລັງເລໃຈເພາະວ່າການຕັດສິນຈາກຄົນອື່ນ?

ສິ່ງດຽວທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນບັງຄັບຕົວເອງໃຫ້ສະແດງອາລົມຂອງເຈົ້າ. ວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງແມ່ນການສືບຕໍ່ເຮັດຈົນກວ່າມັນຈະກາຍເປັນ ທຳ ມະຊາດ.