ວິທີການຈັດສັນ ram ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບວຽກງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ 1.11


ຕອບ 1:

ຄຳ ຕອບທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ຕອບຢ່າງເຕັມທີ່ ສຳ ລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ Server.

ປ່ຽນຕົວອັກສອນເລີ່ມຕົ້ນ (start.sh) ຕົວເລືອກ JVM. -Xmx = ລາຄາສູງສຸດ, -Xms = ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ. ປ່ຽນຕົວເລືອກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ຫົວ ໜ່ວຍ ເຫຼົ່ານີ້ (M = megabyte, G = gigabyte).

ຍົກຕົວຢ່າງ, script ເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານໃນປະຈຸບັນມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

#! / bin / shcd "$ (dirname" $ ​​0 ")"java -Xms512M -Xmx1G -XX: + UseConcMarkSweepGC -jar spigot.jar

ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນແປງ

-Xms512M -Xmx1G

ເຖິງ -Xms2G -Xmx3G

ນັ້ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານຈາກ 512 ເມກະໄບຫາ 2 ກິກະໄບແລະ RAM ສູງສຸດຂອງທ່ານຈາກ 1 ກິກະໄບຫາ 3 ກິກະໄບ.


ຕອບ 2:

ຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເປີດໃຊ້. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງເປີດເຄື່ອງເກົ່າຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານເຂົ້າໄປໃນ EDIT PROFILE, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກ່ອງກາເຄື່ອງ ໝາຍ ສຳ ລັບການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງມີ ໝາຍ ຕິກຫຼັງຈາກນັ້ນໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງແລະປ່ຽນ ໝາຍ ເລກໃນພື້ນທີ່ດ້ວຍຕົວເລກ M ຫລື G. M ໝາຍ ຄວາມວ່າ megabytes G ໝາຍ ຄວາມວ່າ gigabytes, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໃສ່ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານສາມາດຈັດການໄດ້ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະບໍ່ເປີດຕົວ.