ວິທີການທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ unix


ຕອບ 1:

ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນຂຸດເຂົ້າໄປໃນລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Unix ແລະ Linux ໂດຍການອ່ານຫຼາຍ: ປື້ມທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ O'Reilly ແລະປື້ມອື່ນໆເຊັ່ນປື້ມຄູ່ມື C. ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ (online ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ດຽວນີ້) ແຕ່ວ່າອົງການ Usenix ກໍ່ມີກອງປະຊຸມແລະຊັ້ນຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານ. ທ່ານກາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຊຸມຊົນ Unix ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ. ສ້າງຊື່ສຽງໃນອິນເຕີເນັດ, ລາຍຊື່ທາງໄປສະນີແລະຊຸມຊົນ, ແລະກຸ່ມຄວາມປອດໄພ. ຜູ້ຂາຍຄອມພິວເຕີ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ມີຫ້ອງຮຽນ admin. ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມງວດໃນຖານະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມໂດເມນ. ຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ. ຊອກຫາແລະລາຍງານແລະແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆ. ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດ ໃໝ່. ເຂົ້າໄປໃນປັດຊະຍາເຄື່ອງມືຊອບແວ.


ຕອບ 2:

ພາສາ, ຄະນິດສາດ, ພົນລະເມືອງແລະວິທະຍາສາດ!