ວິທີແຕ້ມເອກະສານ


ຕອບ 1:

ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ 11.

ແຕ້ມແຈຫາແຈ.

ອີກມຸມຄູ່.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີການປະຊຸມສາມຫລ່ຽມສີ່ຫຼ່ຽມໃນສູນ.

ເສັ້ນແນວນອນບໍ່ຜ່ານຈຸດສູນກາງ

ເສັ້ນແນວຕັ້ງບໍ່ຜ່ານຈຸດສູນກາງ

ໃນສາມຫລ່ຽມສີ່ຫລ່ຽມຂອງທ່ານ, ສອງຈະມີສອງຂົງເຂດ, ໜຶ່ງ ຈະມີສາມ, ແລະບ່ອນ ໜຶ່ງ ທີ່ສາຍຂວາງແລະແນວຕັ້ງຈະມີສີ່.


ຕອບ 2:

.