ວິທີການສ້າງຊ່ອງທາງການອ່ານທີ່ຜິດຖຽງກັນ


ຕອບ 1:

ຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ ສຳ ລັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນກົດລະບຽບແລະການປະກາດຕ່າງໆ.