ວິທີການປິດອຸນຫະພູມ rodgers ສີຂາວ


ຕອບ 1:

ຖອດຫົວຫນ່ວຍໃນລວດ, ເອົາລວດໄຟສາຍສີແດງ, ສີຂຽວ, ແລະສີເຫລືອງພ້ອມກັນ. ລວດສາຍໄຟອື່ນໆດ້ວຍຕົວເອງເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ແຕະສາຍຫຼືສິ່ງອື່ນໆ ... ສຽບສາຍໄຟເບິ່ງວ່າມັນເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ…ຖ້າມັນເຮັດຄວາມຮ້ອນບໍ່ດີ


ຕອບ 2:

ໜ່ວຍ ງານເຮັດຫຍັງຫຼືບໍ່ເຮັດຫຍັງ? ໃຫ້ສະເພາະເຈາະຈົງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພາະວ່າມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ມັນອາດຈະແມ່ນບັນຫາຂອງກະດານຄວບຄຸມຫຼືບາງສິ່ງບາງຢ່າງອື່ນ.