ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຜນທຸລະກິດແລະການໃຊ້ງົບປະມານທຶນແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຫນ້າທໍາອິດ, ໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປໃນງົບປະມານທຶນ.

ທຶນທີ່ມີຢູ່ ສຳ ລັບແຕ່ລະບໍລິສັດແມ່ນມີ ຈຳ ກັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂອກາດການລົງທືນອາດຈະມີຄວາມຫລາກຫລາຍ. ແນ່ນອນ, ບໍລິສັດພຽງແຕ່ຕ້ອງການລົງທືນໃນໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ໄລຍະຍາວ.

ສະນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນການ ກຳ ນົດທີ່ຕັ້ງການລົງທືນແລະການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນແມ່ນການວາງງົບປະມານ.

ແຜນທຸລະກິດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ກ້ວາງຂວາງຫຼາຍ. ມັນແມ່ນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຂອງສິ່ງທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການເຮັດ, ວິທີການແລະບ່ອນໃດທີ່ຄວນໄປ. ແນ່ນອນ, ນີ້ຍັງປະກອບມີງົບປະມານທຶນ.

ການສະ ເໜີ ງົບປະມານທຶນດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຖືວ່າເປັນການຍ່ອຍຂອງແຜນທຸລະກິດ.