ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງທິດສະດີທິດສະດີ Bayes ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂແລະຂ້ອຍຈະຮູ້ເວລາທີ່ຈະໃຊ້ມັນໄດ້ແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ຊື່ຜູ້ໃຊ້

P(FE)=P(EF)P(E)P(F|E)=\frac{P(E\cap F)}{P(E)}

P(E)P(E)

P(EF)=P(F)P(EF)P(E\cap F)=P(F)P(E|F)

1279\frac{1}{2}*\frac{7}{9}

P(E)=P(F)P(EF)+P(Fc)P(EFc)P(E)=P(F)P(E|F) + P(F^{c})P(E|F^c)

=1279+1237=\frac{1}{2}\frac{7}{9}+\frac{1}{2}\frac{3}{7}

P(FE)=12791279+1237=0.645P(F|E)=\frac{\frac{1}{2}\frac{7}{9}}{\frac{1}{2}\frac{7}{9}+\frac{1}{2}\frac{3}{7}}=0.645


ຕອບ 2:

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນທິດສະດີທິດສະດີ Bayes (ກົດລະບຽບ) ທີ່ກ່າວວ່າ

P(AB)=P(BA)P(A)P(B)P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)}

ດັ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ, ມັນມີສອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນສູດນີ້. ສູດ Bayesian ແມ່ນເຄື່ອງມືໃນການແລກປ່ຽນເຫດການທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ

AA

ແລະ

BB

. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ "ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ" ທ່ານ ໝາຍ ຄວາມວ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

P(AB)=P(AB)P(B)P(A | B) = \frac{P(A \cap B)} {P(B)}

ສຸດທ້າຍແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າກົດ ໝາຍ ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທັງ ໝົດ.

ອະດີດໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິໃນຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງ Bayesian ແລະໃນແບບທີ່ທ່ານສົນໃຈໃນການແຈກຢາຍເຖິງປັດໃຈ ທຳ ມະດາ (

P(B)P(B)

), ໃນຂະນະທີ່ຫລັງແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ

AA

ແລະ

BB

ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ. ຮັກສາໄວ້ໃນໃຈຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຄິດໄລ່

P(AB)P(A | B)

ຫຼັງຈາກນັ້ນການໃຊ້ສູດສູດ Bayesian ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດເພາະວ່າທ່ານ ກຳ ລັງທົດແທນມັນ

P(AB)P(A | B)

withequivalentlydifficultobjectP(BA). with equivalently difficult object P(B | A).