ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມບໍ່ ໝັ້ນ ຄົງແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຂ້ອຍຢູ່ນີ້ແລະຫຼຸດໂມງຂອງຂ້ອຍ.

ການປ້ອງກັນຂອງຂ້ອຍ ໝົດ ໄປ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການການຮຸກຮານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລົ້ມລົງ.

ພຽງແຕ່ໄປໃນໄລຍະຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້ອຍຈະໃຫ້. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະ ທຳ ລາຍສິ່ງເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ ຂ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງ. ຂ້ອຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກໂກງ, ແທງແລະຖືກທາລຸນ. ທ່ານສາມາດເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຂ້ອຍມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຮົ້ວ, ທີ່ຮັກຂອງຂ້ອຍ.

ໃນທາງ ໜຶ່ງ, ມັນຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອຈະມີຄວາມສ່ຽງ.

ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈ.

ຂ້ອຍສາມາດສູນເສຍ. ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍມີສິ່ງທີ່ມັນຕ້ອງການ. ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າຄົນອື່ນຈະຊື່ນຊົມກັບວຽກຂອງຂ້ອຍ. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຖືກວິຈານ?

ຂ້ອຍຮັກສາວງາມ. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າລາວບໍ່ເຫັນວ່າຂ້ອຍງາມພໍ? ຈະເປັນແນວໃດຖ້ານາງຂຸດຂ້ອຍໄປຫາຄົນອື່ນ? ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເປັນຄົນດີກວ່າເກົ່າ. ຂ້ອຍສົງໄສວ່າຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້.

ຂ້ອຍອ່ອນແອ. ຂ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງ, ບໍ່ແຂງແຮງ.

ຂ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງເພາະວ່າຂ້ອຍບໍ່ປອດໄພ.


ຕອບ 2:

ເຮືອນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດ, ເຊິ່ງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລາວຢຸດເຮັດວຽກໃນກໍລະນີທີ່ມີການລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ, ມັກຈະຖືກລັກ.

ເຮືອນທີ່ມີກະແຈທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງມັນຈາກໂຈນແມ່ນບໍ່ປອດໄພ.

ຂົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດພັງທະລາຍລົງໃນພາຍຸ.

ຂົວທີ່ບໍ່ປອດໄພຈະພັງລົງເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີລົມພາຍຸ.

ດຽວກັນນີ້ໃຊ້ກັບຄົນ.

ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີກະແຈຂອງພວກເຂົາທັງ ໝົດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ແຕ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ ໝົດ ໄປແລ້ວເຊິ່ງໄດ້ຂັບເຄື່ອນລະບົບຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງ. ໂຈນສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນແລະລັກເອົາຄວາມຮັກຂອງລາວ. ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າພະລັງງານຖືກປິດແລະໂມງຂອງນາງກໍ່ລົ້ມລົງ.

ບຸກຄົນທີ່ມີກະແຈຜິດແມ່ນປອດໄພ. ກອງຂອງພວກເຂົາຕົກລົງເພື່ອວ່າພວກໂຈນສາມາດເຂົ້າໄປໃນແລະນອກແລະຢຽບທຸກບ່ອນໄດ້.

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອາດຈະຖືກດຶງດູດໃຫ້ຄົນທີ່ຜິດພາດໃນເວລາທີ່ອ່ອນເພຍ, ແຕ່ຈະຮັບຮູ້ເມື່ອຄວາມ ໝາຍ (ອຳ ນາດ) ກັບຄືນມາ.

ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ປອດໄພຍັງຄົງປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ດີໃຊ້ພວກເຂົາແລະທໍລະມານຕົນເອງກ່ຽວກັບການລັກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມອ່ອນແອແມ່ນບາງຄັ້ງ.

ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ສະ ເໝີ.


ຕອບ 3:

ເຮືອນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດ, ເຊິ່ງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລາວຢຸດເຮັດວຽກໃນກໍລະນີທີ່ມີການລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ, ມັກຈະຖືກລັກ.

ເຮືອນທີ່ມີກະແຈທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງມັນຈາກໂຈນແມ່ນບໍ່ປອດໄພ.

ຂົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດພັງທະລາຍລົງໃນພາຍຸ.

ຂົວທີ່ບໍ່ປອດໄພຈະພັງລົງເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີລົມພາຍຸ.

ດຽວກັນນີ້ໃຊ້ກັບຄົນ.

ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີກະແຈຂອງພວກເຂົາທັງ ໝົດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ແຕ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ ໝົດ ໄປແລ້ວເຊິ່ງໄດ້ຂັບເຄື່ອນລະບົບຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງ. ໂຈນສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນແລະລັກເອົາຄວາມຮັກຂອງລາວ. ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າພະລັງງານຖືກປິດແລະໂມງຂອງນາງກໍ່ລົ້ມລົງ.

ບຸກຄົນທີ່ມີກະແຈຜິດແມ່ນປອດໄພ. ກອງຂອງພວກເຂົາຕົກລົງເພື່ອວ່າພວກໂຈນສາມາດເຂົ້າໄປໃນແລະນອກແລະຢຽບທຸກບ່ອນໄດ້.

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອາດຈະຖືກດຶງດູດໃຫ້ຄົນທີ່ຜິດພາດໃນເວລາທີ່ອ່ອນເພຍ, ແຕ່ຈະຮັບຮູ້ເມື່ອຄວາມ ໝາຍ (ອຳ ນາດ) ກັບຄືນມາ.

ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ປອດໄພຍັງຄົງປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ດີໃຊ້ພວກເຂົາແລະທໍລະມານຕົນເອງກ່ຽວກັບການລັກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມອ່ອນແອແມ່ນບາງຄັ້ງ.

ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ສະ ເໝີ.


ຕອບ 4:

ເຮືອນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດ, ເຊິ່ງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລາວຢຸດເຮັດວຽກໃນກໍລະນີທີ່ມີການລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ, ມັກຈະຖືກລັກ.

ເຮືອນທີ່ມີກະແຈທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງມັນຈາກໂຈນແມ່ນບໍ່ປອດໄພ.

ຂົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດພັງທະລາຍລົງໃນພາຍຸ.

ຂົວທີ່ບໍ່ປອດໄພຈະພັງລົງເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີລົມພາຍຸ.

ດຽວກັນນີ້ໃຊ້ກັບຄົນ.

ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີກະແຈຂອງພວກເຂົາທັງ ໝົດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ແຕ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ ໝົດ ໄປແລ້ວເຊິ່ງໄດ້ຂັບເຄື່ອນລະບົບຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງ. ໂຈນສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນແລະລັກເອົາຄວາມຮັກຂອງລາວ. ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າພະລັງງານຖືກປິດແລະໂມງຂອງນາງກໍ່ລົ້ມລົງ.

ບຸກຄົນທີ່ມີກະແຈຜິດແມ່ນປອດໄພ. ກອງຂອງພວກເຂົາຕົກລົງເພື່ອວ່າພວກໂຈນສາມາດເຂົ້າໄປໃນແລະນອກແລະຢຽບທຸກບ່ອນໄດ້.

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອາດຈະຖືກດຶງດູດໃຫ້ຄົນທີ່ຜິດພາດໃນເວລາທີ່ອ່ອນເພຍ, ແຕ່ຈະຮັບຮູ້ເມື່ອຄວາມ ໝາຍ (ອຳ ນາດ) ກັບຄືນມາ.

ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ປອດໄພຍັງຄົງປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ດີໃຊ້ພວກເຂົາແລະທໍລະມານຕົນເອງກ່ຽວກັບການລັກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມອ່ອນແອແມ່ນບາງຄັ້ງ.

ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ສະ ເໝີ.