ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ cytoplasm, cytosol ແລະ protoplasm ແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ທ່ານຈະເຫັນວ່າສານແຫຼວຂອງຈຸລັງສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ. ສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນຫຼັກແລະອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ນອກຫຼັກ.

ສະນັ້ນຈື່ໄວ້ວ່າທາດແຫຼວທີ່ຢູ່ໃນແກນເອີ້ນວ່າ nucleoplasm ແລະທາດແຫຼວທີ່ຢູ່ນອກເອີ້ນວ່າ nucleoplasm, ເຊິ່ງບໍ່ມີຢູ່ໃນສານອະໄວຍະວະໃດໆ, ແລະ cytoplasm ເອີ້ນວ່າແຫຼວພາຍໃນ organelle ຍົກເວັ້ນແກນ.