ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັກສະໃນການເປັນຜູ້ ນຳ, ທັກສະທາງວິຊາການແລະທັກສະການປະພຶດແລະຄວາມ ສຳ ພັນກັນແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ຂ້ອຍຍັງເຫັນດີກັບ ຄຳ ຕອບຂອງ Ameet.

ຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ - ຄວາມສາມາດທີ່ຈະ ນຳ ພາຄົນອື່ນໄປສູ່ຜົນທີ່ຕ້ອງການເຊິ່ງເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຂົາສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງດຽວ.

ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ - ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ແນ່ນອນ.

ຄວາມສາມາດໃນການປະພຶດ - ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ແນວຄຶດຄືແນວແລະພຶດຕິ ກຳ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບສະຖານະການໃດ ໜຶ່ງ.

ພວກເຂົາປະຕິບັດຕົວແນວໃດ ທ່ານສາມາດມີທັກສະທາງດ້ານວິຊາການສູງໂດຍບໍ່ມີທັກສະໃນການປະພຶດຫລືການເປັນຜູ້ ນຳ - ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມແປກປະຫລາດທາງສັງຄົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານອາດຈະສະຫລາດທີ່ສຸດ.

ທ່ານສາມາດມີທັກສະດ້ານການປະພຶດສູງທີ່ມີທັກສະທາງວິຊາການຫລືການເປັນຜູ້ ນຳ ພຽງເລັກນ້ອຍ - ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການພົວພັນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ.

ທ່ານບໍ່ສາມາດມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຖ້າບໍ່ມີທັກສະທາງວິຊາການແລະການປະພຶດທີ່ສູງ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດໃນຫ້ອງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນ - ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະອ້ອມຮອບຕົວທ່ານເອງກັບຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງກວ່າທ່ານ.


ຕອບ 2:

ຂ້ອຍເຫັນດີກັບ ຄຳ ຕອບຂອງ Ameet Pokharnikar, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໝາຍ ເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານບາງປະເພດຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ທັກສະການປະພຶດ ໝາຍ ເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປະພຶດຕົວໃນລັກສະນະ ໜຶ່ງ ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ວຽກງານ ໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍປະເພດ, ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ໝາຍ ເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮ່ວມກັນເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ສະແດງຈິດໃຈຂອງການຮ່ວມມື.

ບໍ່ດົນມານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດໂດຍສະເພາະຕໍ່ ຈຳ ນວນຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫຼືໄດ້ພົບ, ຜູ້ທີ່ມີທັກສະທາງວິຊາການທີ່ມີລະດັບສູງສຸດ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ (ບາງຄັ້ງຮຸນແຮງ) ຂາດໃນສອງຄົນສຸດທ້າຍ. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສິ່ງນີ້ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າປະຊາຊົນດຽວກັນໃນສອງປະເພດສຸດທ້າຍນີ້ໄດ້ຮັບສິດ ອຳ ນາດຫຼາຍກວ່າທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ຄຳ ວ່າ“ geek computer” ໝາຍ ເຖິງຄົນເຫຼົ່ານີ້ແທ້ໆ.


ຕອບ 3:

ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໝາຍ ເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຫຼັກຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດໃນການປະພຶດແມ່ນພຶດຕິ ກຳ ທີ່ ຈຳ ເປັນເພື່ອບັນລຸຜົນທີ່ຕ້ອງການ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການເປັນຜູ້ ນຳ, ເພາະວ່າຜູ້ ນຳ ທີ່ດີສາມາດສະແດງພຶດຕິ ກຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຄົນທີ່ດູແລວຽກງານທາງວິຊາການ.