ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສຸມໃສ່ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນດ້ານປະລິມານແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຄຳ ຖາມນີ້ມີຄວາມ ສຳ ຄັນແນວໃດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລ - ຈາກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ, ຜູ້ທີ່ເຮັດການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຫລືດ້ານການເງິນດ້ານປະລິມານ ສຳ ລັບບໍລິສັດຊັ້ນ ນຳ ໄດ້ສຸມໃສ່ຂົງເຂດເຊັ່ນ: ຄະນິດສາດ, ເສດຖະສາດ , ການເງິນຫລືສະຖິຕິທີ່ຊ່ຽວຊານ. ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສຶກສາພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າແລະຫຼາຍພື້ນຖານໃນວິທະຍາໄລເພາະວ່າທ່ານບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າທິດທາງໃດທີ່ອາຊີບຂອງທ່ານສາມາດພັດທະນາ.

ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນ" ແລະ "ການເງິນດ້ານປະລິມານ" ໂດຍທົ່ວໄປ, ການເງິນດ້ານປະລິມານແມ່ນກວ້າງແລະກວມເອົາພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ການຄ້າດ້ານປະລິມານ, ລາຄາທາງເລືອກ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນັກວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ, ນັ່ງຢູ່ໃນພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແລະສຸມໃສ່ການວິເຄາະດ້ານຄຸນນະພາບຫຼືປະລິມານທີ່ແນ່ນອນ.