ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຮຸ້ນສ່ວນທີ່ມັກເຂົ້າຮ່ວມແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ?


ຕອບ 1:

ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງຫຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຮຸ້ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນສິດທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດສອງຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ເງິນປັນຜົນໃນອັດຕາທີ່ ກຳ ນົດຫຼື ຈຳ ນວນເງິນທີ່ມີ ກຳ ນົດໄວ້ໃນຫຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະມີການແບ່ງປັນຫຸ້ນ 2. ການກັບຄືນຂອງທຶນຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການກ່ອນການກັບຄືນຂອງທຶນຮຸ້ນໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຖືກລະລາຍ.

ຮຸ້ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຍັງມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຈກຢາຍ ກຳ ໄລໃນຫຸ້ນຫລືສ່ວນ ໜຶ່ງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກຳ ໄລເກີນ ກຳ ນົດ, ຫຼືພວກເຂົາມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຕີມເງິນໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ.

  • ການມີສ່ວນຮ່ວມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ: ຫຼັງຈາກການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ ກຳ ໄລທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຖ້າບໍລິສັດສ້າງລາຍໄດ້ເກີນ ກຳ ໄລໃນ ໜຶ່ງ ປີ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ມັກເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນສູງກວ່ານອກ ເໜືອ ຈາກເງິນປັນຜົນ ກຳ ໄລທີ່ ກຳ ນົດໄວ້. ຮຸ້ນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ: ຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການເຊິ່ງບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນ ກຳ ໄລທີ່ເຫຼືອຫຼັງຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 ປີ

ເບີໂທ: 11736


ຕອບ 2:
  • ການມີສ່ວນຮ່ວມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ: ຫຼັງຈາກການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ ກຳ ໄລທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຖ້າບໍລິສັດສ້າງລາຍໄດ້ເກີນ ກຳ ໄລໃນ ໜຶ່ງ ປີ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ມັກເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນສູງກວ່ານອກ ເໜືອ ຈາກເງິນປັນຜົນ ກຳ ໄລທີ່ ກຳ ນົດໄວ້. ຮຸ້ນທີ່ບໍ່ມັກການມີສ່ວນຮ່ວມ: ຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການເຊິ່ງບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນ ກຳ ໄລທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນ. keshanta gurjar 11629

ຕອບ 3:

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮຸ້ນທີ່ມັກເຂົ້າຮ່ວມແລະຮຸ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ມັກເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

. ຮຸ້ນສ່ວນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ: ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮຸ້ນທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຕ້ອງມີສິດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສ່ວນເກີນ ກຳ ໄລ, ແຕ່ຫຼັງຈາກເງິນປັນຜົນໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງ ໝົດ ໃນອັດຕາດຽວກັນ.

ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດ ກຳ ນົດວ່າຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ຕ້ອງການນີ້ຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຄົງທີ່ຈາກບໍລິສັດ. ໃນສະຖານະການຂອງການລະລາຍຂອງບໍລິສັດ, ກຳ ໄລທັງ ໝົດ ຫຼືທີ່ເຫລືອເກີນຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ໝົດ ໃນເວລານີ້.

. ຫຸ້ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ: ດ້ວຍການແບ່ງປັນຄວາມຕ້ອງການປະເພດນີ້, ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈາກຮຸ້ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ; ທ່ານພຽງແຕ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈຳ ນວນເງິນປັນຜົນທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ເຊິ່ງບໍລິສັດ ກຳ ນົດໃນເວລາແຈກຈ່າຍ. ໂດຍຫຍໍ້, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜົນປະໂຫຍດ, ແລະພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍຫຼືເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າເຖິງ.


ຕອບ 4:

ຫຸ້ນຄວາມຕ້ອງການ: - ຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການອີງຕາມ to 85, ເຊິ່ງພວກເຂົາມີສິດພິເສດເຊັ່ນ: 1) ເງິນປັນຜົນໃນໄລຍະຂອງບໍລິສັດ 2) ການຈ່າຍຄືນເງິນທຶນຕາມການ ຊຳ ລະສະສາງຂອງບໍລິສັດກ່ອນທີ່ທຶນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ກັບມາ. ນອກ ເໜືອ ຈາກສອງສິດທິທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ຮຸ້ນຄວາມຕ້ອງການອາດຈະມີສິດເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາຂອງບັນຫາ.

ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງປະເພດ

  1. ພື້ນຖານສິດທິໃນການແບ່ງປັນ -> ພື້ນຖານການປ່ຽນແປງສະສົມແລະບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ -> ພື້ນຖານການໄຖ່ທີ່ບໍ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສແລະບໍ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ -> ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສາມາດຈ່າຍຄືນໄດ້ແລະບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໃນ ກຳ ໄລທີ່ເກີນ -> ການມີສ່ວນຮ່ວມແລະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກາດ PR

  • ຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຫຸ້ນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ ກຳ ໄລຂອງບໍລິສັດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກ ຊຳ ລະໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ເງິນປັນຜົນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຖືກຈ່າຍໃຫ້ພວກເຂົາ. ຮຸ້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຖືວ່າມີສ່ວນຮ່ວມຖ້າຖືກກ່າວເຖິງໃນ AOA ຂອງບໍລິສັດ

ການແບ່ງປັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແບບບໍ່ມີສ່ວນບຸກຄົນ→

  • ເຈົ້າບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ ກຳ ໄລຂອງບໍລິສັດ. ທ່ານມີອັດຕາເງິນປັນຜົນຄົງທີ່. ຖ້າ AOA ງຽບ, ມັນຖືວ່າຮຸ້ນທີ່ຕ້ອງການທັງ ໝົດ ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

>> HARSHITA AGARWAL (11618)