ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເວລາແລ່ນແລະການລວບລວມການ ກຳ ນົດເວລາໃນ Java?


ຕອບ 1:

ເວລາການລວບລວມຂໍ້ມູນແມ່ນເວລາທີ່ລະຫັດຂອງທ່ານຖືກລວບລວມໂດຍ JVM ແລະລະຫັດຖືກກວດເບິ່ງຂໍ້ຜິດພາດຂອງ syntax. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດໃນຊ່ວງເວລາການລວບລວມແມ່ນຖືກປຸງແຕ່ງໂດຍ JVM.

ແລະໃນເວລາແລ່ນເອກະສານລະຫັດໄບຕ໌ຂອງທ່ານຖືກ ດຳ ເນີນການແລະຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ ກຳ ລັງແລ່ນຢູ່.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເວລາແລ່ນ ໝາຍ ຄວາມວ່າທ່ານຜ່ານຄ່າທີ່ຕ້ອງການ (ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້) ໃນຂະນະທີ່ລະຫັດຂອງທ່ານຢູ່ໃນໄລຍະເວລາແລ່ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ຊຸດຂອງທ່ານ.