ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ການສືບສວນສອບສວນຂອງລັດແລະລັດຖະບານກາງກ່ຽວກັບສິດ ອຳ ນາດແລະຄະດີນັກໂທດທີ່ພວກເຂົາຕິດຕາມກວດກາແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Gilley ໃຫ້ ຄຳ ຕອບທີ່ດີ, ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງອື່ນໆອີກສອງສາມຢ່າງ. ລັດຖະບານກາງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການທົດລອງ, ສະນັ້ນພວກເຂົາບໍ່ມີເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທົດລອງ. ໃນບາງກໍລະນີ, ທ່ານອາດຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຕາມກວດກາຫຼັງຈາກຖືກກັກຂັງ, ເຊິ່ງຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ພິພາກສາ, ຄ້າຍຄືກັບການທົດລອງ. ລະບົບລັດຖະບານກາງຍັງມີເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່ອນຕຸລາການແລະມີການຕິດຕາມກວດກາ. ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ເຫລົ່ານີ້ບັງຄັບໃຊ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ສຳ ລັບການ ສຳ ປະທານຫລືການປ່ອຍຕົວກ່ອນການພິພາກສາ. ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ ດຳ ເນີນການສືບສວນສອບສວນແລະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ຕໍ່ສານເພື່ອຕັດສິນຄະດີ.